Prisoversikt

Normal (1500 kbps)

Hurtig (3500 kbps)

Hurtig (6500 kbps)

Ultra rask (16000 kbps)

Bredbånd

Hva er bredbånd?

Hvor høy hastighet?

Bredbånd test

Forskjellige typer

Historie

Trådløst nettverk

Installering

Vanlige problemer

Ordliste

Sikkerhet

Tips til valg

Leverandør rangering

Underholdning

 

 

 

 

 

Installering

1) Join an ISP

1) Abonnere hos en av leverandørene

Det er dette som tar lengst tid. Det er normalt ikke bredbåndsleverandøren sin feil, men telefonselskapet. Telefonlinjen må settes opp slik at den kan ta i mot signaler gjennom ADSL. Er du heldig er dette allerede gjort, ellers må man regne med og vente opptil 12 dager. Dersom du har bestilt bredbånd gjennom kabel kan dette også ta opptil 2 uker før du får tilgang.

 

 

2) Buy your kit

2) Kjøp utstyr?

Det er ikke alltid nødvendig og kjøpe utstyr ettersom bredbåndsleverandøren ofte leverer et ADSL eller kabel modem i startpakken. Dersom du ikke får levert modem, anbefaler vi at du ringer opp leverandøren og spør hvilket modem de anbefaler.

 

 

3) Install drivers

3) Installer drivere

Til de fleste ADSL modemene følger det med drivere som må installeres før du begynner oppkoblingen. Normalt er alt på en CD som installerer driverene automatisk for deg. Restart PCen etterpå

 

 

4) Plug in your modem

4) Sett kontaktene inn i modemet

Når driverene er installert kan du begynne og sette kontaktene inn i modemet. Porten til PCen fra modemet er vanligvis USB. Strøm og porten til telefonutgangen må også settes inn.

 

 

5) Plug in your filters

5) Sett inn mikrofilter

For og filtrere ut høy frekvens ADSL signaler fra de vanlige telefonene må du installere mikrofilter i hvert telefonpunkt. Fra dette kan du sette inn kabelen til modemet i telefonlinjen.

 

6) Check your connection

6) Sjekk Internett tilgangen

Modemet skal nå vise to lys. Det ene viser at modemet er på og har strøm og det andre viser at det får inn ADSL signaler. Et blinkende lys betyr inget signal, mens et permanent grønt lys viser at ADSL signal er funnet.

 

 

Erfaringer

Get

Telenor

Tele 2

NextGenTel

Canal Digital

Dataguard

Direct Connect

Hesbynett

Monet

MTU

SSC Networks

Ventelo

Vitel